Jakub Špaňhel

  • Narozen: 1976
  • Místo narození: Karviná
  • Působiště: Praha

Vzdělání:

1995–2002 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéry Jiřího Davida a Milana Knížáka

Pověst mimořádného talentu, která doprovázela Jakuba Špaňhela už za jeho studií na pražské akademii, byla záhy po absolutoriu potvrzena několika samostatnými výstavami ( GHMP, NG v Praze, Galerie Klatovy / Klenová), účastí na většině významných přehlídek malby jeho generace (Perfecte Tense, Berlín – Praha, Mánes; stálá expozice Wannieck Gallery atd.) či zastoupením ve veřejných sbírkách. 

Jeho dosavadní tvorba by se dala rozdělit zhruba do dvou výrazně oddělených poloh. Obrazy první skupiny jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu. Vedle proslulého cyklu chrámových interiérů, s nímž diplomoval, sem patří i série aktů, květin, krajin, portrétů, benzinových stanic, budov centrálních bank jednotlivých zemí, motýlů, lustrů a v poslední době i sakrálních motivů, jako je cyklus obrazů s tématem příběhu Jana Nepomuckého (Pět světel nad vodou).

Druhá skupina obrazů, částečně ovlivněná tvorbou Petra Pastrňáka a Jiřího Georga Dokoupila, s nimiž v devadesátých letech sdílel ateliér na Václavském náměstí, má minimalisticko-seriální ráz, spočívající v mechanickém opakování jednoduchých prvků za pomocí malířského válečku, např. „květináčů“, křížků, půllitrů či plachetnic.

 Obě polohy jsou pak důmyslně propojeny společnými znaky, jako je např. tíhnutí k monochromii a formální redukci, velkoformátová plátna, gestická velkorysost, nebo primární důraz na malířské kvality. 

  • Pořadí
  • 2020 51
  • 2019 49

Nabídka děl

V případě zájmu o jiná díla autora, neuvedená v aktuální nabídce, nás prosím kontaktujte.
Rádi zprostředkujeme návštěvu ateliéru, nebo kontakt na autory, kteří nejsou uvedeni na těchto stránkách.

Více o autorovi

Lenka Lindaurová

nezávislý kritik

Gestická malba Jakuba Špaňhela nemá na české výtvarné scéně obdoby. Jeho velkoformátové obrazy fascinují diváky u nás i v zahraničí už více než dvacet let. Kdo vsadil na jeho talent již v počátcích jeho kariéry, udělal dobře. Jeho malba zraje jako víno, jak dokazuje každá jeho nová výstava. Je těžké se rozhodnout pro jedno jeho dílo – asi bych doporučila investovat přímo do malého souboru.

Databáze sledující vývoj současného českého výtvarného umění v jeho různých projevech (umělci, skupiny, teoretici, prostory, pojmy, výstavy aj.) od 2. poloviny 20. století s akcentem na období po roce 1989.

Profil autora na Artlistu

Všichni autoři